HIIUMAA VALD
EMMASTE OSAVALD
KÕRGESSAARE OSAVALD
KÄINA OSAVALD
KÄRDLA OSAVALD
PÜHALEPA OSAVALD
 
   Sotsiaalministeerium
   Haigekassa
   Sotsiaalkindlustusamet
   Käsitööklubi

 

Hiiumaa PIK

KOV teenused
 
 
Emmaste vald | Hiiu vald | Käina vald | Pühalepa vald
 
 

Kohalike omavalitsuste poolt puuetega inimestele osutatavad sotsiaalteenused Hiiu maakonnas

 

EMMASTE VALD

Tasuta teenused

 

1.Transporditeenus

* liikumis-ja nägemisfunktsiooni kahjustusega isikutele

* sõiduks igapäevaelu toetamise teenusele

* sõiduks päevakeskusesse

* isiku avaldus tasuta teenuse saamiseks (sots.kom.ettepanekul ja vallavalitsuse korralduse alusel)

2. Päevakeskuse teenus

    Käina ,Lootuse tn 2

 

Osalise tasuga teenused

 

1. Transporditeenus  0,13€ / km

2. Pesemisteenus  Tohvri HK 1€

3. Pesupesemisteenus  1€ / 5kg

4. Koduhooldusteenus

* üksikisikule 10% pensionist kuus

* mitmele ühes majap. elavale isikule 7 % pensionist kuus

5.Eluasmeteenus Üür 0,47 € / m2

 

 

 



 

 
[1685390]