HIIUMAA VALD
EMMASTE OSAVALD
KÕRGESSAARE OSAVALD
KÄINA OSAVALD
KÄRDLA OSAVALD
PÜHALEPA OSAVALD
 
   Sotsiaalministeerium
   Haigekassa
   Sotsiaalkindlustusamet
   Käsitööklubi

 

Hiiumaa PIK

Organisatsioonist
 
Hiiumaa Puuetega Inimeste Koda

Nimi: Hiiumaa Puuetega Inimeste Koda
Reg.nr.: 80049931
Aadress: Lootuse 2, Käina alevik, Hiiumaa

Hiiumaa Puuetega Inimeste Koda asutati 16.märtsil 1995.aastal. Esimeheks valiti Hiiu Maavalitsuse Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja Riho Rahuoja, asjaajajaks ehk sebijaks valiti Aili Kibuspuu ja revidendiks Sülvi Laid. Nimetatud sündmusega pandi alus puuetega inimeste organiseeritud tegevusele Hiiu maakonnas.

24.aprillil 1998.a. valiti Hiiumaa Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimeheks Malle Kobin, juhatuse liikmeteks Liia Toom ja Tamara Kõllamets

01.juunil 1999.a. valiti taas uus juhatus, mis seekord sai viieliikmeline: Malle Kobin, Tõnis Ülemaantee, Tõnu Tustit, Tamara Kõllamets, Aili Kibuspuu

24. mail 2000 liitus olemasolevale juhatusele uus liige - Hiiumaa Arengupuuetega Laste Tugiliidu juhatuse esimees Marge Ventsel

Hiiumaa Puuetega Inimeste Koja tegevuse eesmärkideks on Hiiumaal elavate puuetega inimeste huvide esindamine ja kaitsmine, asjaomaste asutuste informeerimine puuetega inimeste probleemidest, erinevate puuetega inimeste probleemide esiletoomine ja neile lahendusteede otsimine,Hiiumaa puuetega inimeste ühenduste tegevuse koordineerimine, puuetega inimeste rehabiliteerimise ja nende ühiskonda integreerimise abinõude rakendamine.

Koja kõrgeim organ on üldkoosolek, koja tegevust juhib üldkoosoleku poolt määratud kolme kuni kuueliikmeline juhatus

Tänaseks (2003.aasta algus) on möödunud 8 aastat ja organisatsioon on oma arengus jõudnud tasandile, mis lubab enda tutvustamist laiemale üldsusele. 

 
[1669498]